Asociación de Tempo Libre A Pedrosa


Actividades de Senderismo

Dentro das actividades ocio-deportivas, unha das m�is importantes que levamos a cabo � a de Sendeirismo, contando cada d�a cun maior n�mero de participantes, polo que, tam�n cada d�a , se vai elevando a dificultade e lonxitude das cami�adas.

Empezamos hai dous anos facendo rutas de entre cinco e dez quil�metros, e na actualidade facemos algunhas de 25 ou 30 quil�metros.Tam�n empezamos fac�ndoas dentro da provincia da Coru�a e, nestes momentos visitamos toda a comunidade galega e incluso facemos algunha por Asturias.

Para acompa�ar as rutas e para as persoas que non queren cami�ar, ofertamos unha serie de excursi�ns alternativas, tanto de ocio como culturais, que, ao coincidir no mesmo d�a que a de sendeirismo, nos axudan a reducir custos ao aproveitar o autob�s.

Asociaci�n de Tempo Libre A Pedrosa


www.000webhost.com